Luettelo muslimi historioitsijat

Tämä lemma on luettelo muslimi historioitsijoiden ja chroniclers muslimeja. Se on laadittu viittaamalla esimoderni historioitsijat joka kirjoitti teoksia kahdeksas luvulla, kun he alkoivat raamatullisen perinteen maailmassa arabografo työntäen kunnes yhdeksännentoista vuosisadan.

Aikajärjestyksessä

Historioitsijat alusta

Pioneerit: 700-750.

 • "Urwa B. al-Zubayr
 • Wahbin Ibn Munabbih

Mukaan arkaainen ajan: 750-800

 • Ibn Shihab al-Zuhri
 • Ibn Ishaq - Sirat al-Nabawiyya, tai Sirat Rasul Allāh
 • "Awana B. al-hakams al-Kalbi
 • Abu Mikhnaf LUT - Maqtal al-Husayn ibn Ali
 • Ma'mar b. al-Muthanna - Futuh Armīniyya

Kolmas jakso: 800-860

 • Hisham b. al-Kalbi - Kitab al-Asnam
 • Al-Waqidi - Kitab al-Ta'rikh wa L-Maghazi.
 • Ibn Hisham - arvostelija Sira Ibn Ishaq
 • Abu L-Hasan Ali b. Muhammad al-Madā'inī
 • Muhammad b. Saad - Kitab Tabaqat Al Kubra
 • Khalifa b. Khayyat

Neljäs aikana: 860-900

 • Ibn Abd al-hakams - Futuh Misr wa L-Maghrib wa akhbāruhā
 • Ibn Qutayba -'Uyūn al-Akhbar; al-imama wa L-Siyasa; Kitab al-Ma'arif
 • al-Dīnawarī - Akhbar al-ṭiwāl
 • al-Baladhuri - Kitab Futuh al-Buldan; Ansab Kitab al-Ashraf
 • Muhammad b. Jarir al-Tabari - Ta'rikh ja rusul wa-l-Mulukiin

Viides aikana: 900-950

 • Al-Ya'qubi - Ta'rikh al-Ya'qūbī
 • Ibn Fadlan
 • Ahmad ibn A'tham - Kitab al-Futuh
 • Abu Muhammad al-Hasan al-Hamdani - Kitab sifat Jazīrat al-Arab; al-Iklīl

Islamilainen historioitsijat klassisen kauden

Irak ja Iran

 • Abu Bakr b. Yahya al-Suli - Akhbar al-Radi wa L-Muttaqi
 • Abu al-Hasan Ali al-Mas'udi - Murūj al-Dhahab ma'ādin wa al-Jawhar, usein virheellisesti muistetaan "niityt kultaa ja jalokivi kaivokset"
 • Sinan b. Thabit
 • Radi al-Din al-Hasan Ṣaghānī, yksi ensimmäisistä historioitsijat tieteen
 • Ibn Miskawayh
 • Abu Abd al-Rahman Muhammad al-'Utbī - Kitab al-Nisaa allātī aḥbabna wa aghbāḍna
 • Hilal b. to-Muḥassin Sabi "- Kitab al-wuzarā"
 • al-Khatib al-Baghdadi - Ta'rikh Baghdād, historiallinen sanakirja tärkeimmistä persoonallisuus baghdadine
 • Abu l-Fadl Bayhaqi - Ta'rikh-ja Mas'udi, joka tunnetaan myös nimellä Ta'rikh-ja Beyhaqī.
 • Abu L-Faraj Ibn al-Jawzi - al-Muntaẓam
 • Ali Ibn al-Athir - al-Kamil FI L-Ta'rikh
 • Muhammad b. 'Ali Rawandi Rahat al-suður, historia Suuren Seljuk sulttaanikunta ja sen hajanaisuus pieniksi beilicati
 • Sadid al-Din Muhammad b. Muhammad'Awfī - Jawāmi "al-Hikayat lawāmi 'wa al-riwāyāt
 • Sibt Ibn al-Jawzi
 • HAMD Allāh b. Abi Bakr al-Mustawfī al-Qazwini - Nuzhat al-Quloub, viime Ilkhanid aikana
 • Ibn Bibi - ja Awāmir-to-'alā'iyya FI L-to-'alā'iyya Umur, Seljuk sulttaanikunta Rum
 • Ata-Malik Juwayni - Ta'rikh-e-Jahan gushāy, yritykset Tšingis-kaani
 • Ibn al-Tiqṭaqā - al-Fakhri, elämäkerrat caliphs kunnes Al-Musta'sim
 • Ibn al-Fuwaṭī - Majma "al-Adab al-Fi mu'jam alqāb
 • Waṣṣāf Hadrat al-- Ta'rikh-ja Waṣṣāf viimeinen Ilkhanid historia: jatko Ta'rikh-e-Jahan gushāy of'Aṭā-Malik Juwayni
 • Rashid al-Din Hamadani - Jami 'al-Tawarikh
 • Sharaf al-Din 'Ali Yazdi - Zafar Nama-Timurid dynastia
 • Mīrkhwānd - Rawdat al-Safa ", maailmanhistorian

Egypti, Palestiina ja Syyria

 • al-Mutahhar b. Tahir al-Maqdisi - Kitab al-huono "wa L-Ta'rikh
 • Zahir al-Din Nīshāpūrī
 • al-Musabbihi, Akhbar Misr
 • Ibn al-Qalanisi - Dhayl Ta'rikh Dimashq, buride aikana, ja toinen ja kolmas ristiretki.
 • Ibn'Asākir - Ta'rikh Madīnat Dimashq, täynnä elämäkertoja kauden Damaskoksen aikana poliittisen ja sotilaallisen toiminnan Nur ad-Din ja Saladinin.
 • Osama Ibn Munqidh
 • "Imad al-Din al-Isfahani
 • Abd al-Latif al-Baghdadi
 • Baha al-Din ibn Shaddad - ja Nawadir-to--Mahasin sulṭaniyya wa al-Yūsufiyya, elämästä Saladin
 • Sibt Ibn al-Jawzi - Mir'at al-Zaman
 • Kamal al-Din ibn al-'Adīm - Bughya al-Talab Fi Ta'rikh Halab innoittamana työtä Ibn'Asākir Damaskoksen.
 • Abu Shama.
 • Ibn Abi Usaibia -'Uyūn Anba "fi al-Tabaqat al-aṭibbā"
 • Ibn Khallikan
 • Abu L-FIDA "
 • Al-Nuwayri
 • al-Mizzi
 • al-Dhahabi - Ta'rikh al-Islam al-Kabīr
 • Abu Muhammad Mahmud al-'Aynī
 • Ibn Kathir - ja Bidaya wa-l-nihāya yleinen historia
 • Ibn al-Furat
 • al-Maqrizi - al-suluk ne ma'rifat Duwal-to-Mulukiin
 • Abu Muhammad Mahmud al-'Aynī
 • Ibn Taghribirdi - al-Nujum al-Zahira Fi Mulukiin Misr wa al-Qahira, Egyptin historia
 • al-Ṣakhāwī
 • al-Suyuti - Ta'rikh al-khulafā "
 • Mujir al-Din al-'Ulaymī

al-Andalus ja Maghreb

 • Al-Qadi al-Nu'man
 • Ibn al-Qūṭiyya - Ta'rikh iftitāḥ al-Andalus
 • Ibn al-Faraḍī
 • Ibn Hazm
 • Ibn Abd al-Barr
 • Ibn Hayyan
 • al-'Udhrī - Tarsi "Kitab al-Akhbar
 • Abu 'Ubayd Allāh al-Bakri
 • Qadi Iyad
 • Muhammad al-Baydhaq
 • Ibn Rushd, joka tunnetaan nimellä Averroes
 • Abd al-Wahid al-Marrākushī
 • al-Qurtubi
 • Abd al-Aziz al-Malzūzī
 • Ibn'Idhārī
 • Ibn Battuta)
 • Ibn al-Khatib - al-Akhbar Ihata Fi Gharnata
 • Ibn Abi Zar '- Rawḑ al-qirtāṣ
 • Ismail b. al-Ahmar
 • Ibn Khaldun - Muqaddima al-Kitab al-i'bar

Intia ja Pakistan

 • al-Biruni - Kitab Fi Tahqiq Ma li-L-Hind,
 • Amir Khusrow
 • Ziya "al-Din Barani
 • Hakim Syed Zill al-Rahman

Historioitsijat nykyajan

Turkki: Osmanien valtakunta

 • "Ashiq Pasha-Zade Tawarikh-i Al-i'Uthmān
 • Tursun Beg
 • Idris-i Bitlis
 • Matrakçı Nasuh
 • Hoca Efendi Sadeddin
 • Mustafa Ali
 • Mustafa Selaniki
 • Katip Çelebi
 • Ibrahim Peçevi
 • Mustafa Na'ima - Ta'rikh-Na'ima
 • Silahdar Findiklili Mehmed Aga
 • Ahmed Resmi Efendi
 • Ahmet Cevdet Pasha

Arabografi Osmanien valtakunta ja Marokko

 • Ibn Iyas
 • Ahmed Mohammed Ahmed Mohammed al-Maqqari
 • Mohammed al-Ifrani
 • Mohammed al-Qadiri
 • Khalil al-Muradi
 • Abd al-Rahman Abd al-Rahman al-Jabarti - Ajā'ib al-Athar Fi tarājim wa l-l-Akhbar
 • Ahmad ibn Khalid al-Nasiri

Persianografi Safavid Empire ja Mughal Empire

 • Muhammad Khwandamir
 • Abul Fazl Ibn Mubarak - Akbārnāma
 • Abd al-Qadir Bada'uni
 • Firishta
 • Iskandar Beg Munshi
 • Nizamuddin Ahmad
 • Inayat Allah Kamboh
 • Muhammad Saleh Kamboh
 • Abul Fazl Mamuri
 • Mirza Mehdi Khan Astarabadi
 • Ghulam Husain Tabatabai
  0   0
Edellinen artikkeli Patrice de MacMahon
Seuraava artikkeli Jordan Pruitt

Aiheeseen Liittyvät Artikkelit

Kommentit - 0

Ei kommentteja

Lisääkommentti

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Merkkiä jäljellä: 3000
captcha